2104953340 Αγίας Σοφίας 2, Νίκαια stefanos.chatz68@yahoo.gr